Novi OPTIMA REXROTH type aksijalna klipna pumpa za ostalih komunalnih mašina

PDF
Zainteresovani ste za oglas?
Kontaktirajte prodavca
1/2
Cijena:
na upit
Kontaktirajte prodavca
Tip aksijalna klipna pumpa
Kataloški broj Tandem Pumps
Kataloški broj originala Any combination of working displacements is possible: 28, 71, 90, 105, 110, 125 ccm/rev Equivalent to: Rexroth® A4VG28..., A4VG71..., A4VG90..., A4VG105..., A4VG125..., A4VTG71HW…, A4VTG90HW…, Danfoss® 42R(L)28..., 90R(L)75..., 90R(L)100..., 90R(L)1 Equivalents to: Rexroth® A4VG+A4VG, Sauer Danfoss®: 42R(L)+42R(L), 90R(L)+90R(L) Materialnummer Bezeichnung R902003335 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32L-NXD10F001S-S R902003480 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56HWDM1/32R-NTC02F003S-S R902004927 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SG-S R902007240 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SG-S R902007848 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NLD10F001S-S R902008767 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71CSD/32R-NLD10F001S-S R902008771 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71CSD/32L-NLD10F001S-S R902008853 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90CSD/32L-NLD10F001S-S R902008856 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90CSD/32R-NLD10F001S-S R902008987 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56HWD1/32R-NSC02F023S-S R902009338 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32L-NLD10F001SG-S R902010189 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32+A2FO12/61 R902010193 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10FXX1S-S R902012553 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NSD10F011S-S R902012687 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NSD10F011S R902013986 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F003S-S R902014713 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NLD10F011S R902015356 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71ED2/32R-NSD10F001S-S R902015798 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32R-NSD10F001S R902015902 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001S-S R902015971 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001S-S R902016340 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NLD10F011S R902016341 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NLD10F011S-K R902017217 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32L-NLD10FXX1S-S R902017228 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F001S R902017229 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32+A2FO12/61 R902017374 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32+A2FO10/61 R902017376 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NLD10FXX1S-S R902017401 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NSD10F001S R902018587 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NLD10F001S-S R902018611 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F011S-SO.TURCON R902018749 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F003S-S R902022244 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56HWDT1/32R-NZC02F015S-S R902022246 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56HWDM1/32R-NTC02F003S-S R902022247 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56HWD1/32R-NTC02F003S-S R902022572 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F021S R902023057 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NLD10F011S R902023058 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NLD10F001S R902023059 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SG R902023060 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32L-NLD10F001SG R902023061 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NLD10F001S-S R902023062 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NLD10FXX1S-S R902023063 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NSD10F001S R902023064 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NLD10F011S R902023065 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NSD10F011S R902023066 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NLD10F001S-S R902023067 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NSD10F001S R902023068 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NLD10F001S R902023069 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NLD10F001S R902023070 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71ED2/32R-NSD10F001S-S R902023660 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F003S-S R902023661 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F011S-S R902023662 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2T/32L-NLD10FXX1S-S R902023663 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F001S R902023664 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001S-S R902023666 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F003S-S R902023667 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2T/32R-NLD10FXX1S-S R902023668 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SG R902023669 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32L-NXD10F001S-S R902023670 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001S R902023671 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NSD10F011S-S R902023672 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NXD10F001S-S R902023673 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32R-NLD10F001S-S R902023674 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NLD10F001S-S R902023675 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32R-NLD10F001S R902024441 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56EP2D1/32R-NTC02F075S-S R902026519 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NLD10F001S-S R902026520 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NLD10F001S-S R902027665 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56EP2/32+A4VG56EP2/32 R902027823 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NSD10F001SOHNETURCON R902027824 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NSD10F001S R902027837 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32R-NSD10F001S R902027924 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2T/32R-NLD10F001S-S R902027972 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32+A2FO10/61 R902027973 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32+A2FO12/61 R902028287 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NSD10F011S-K R902028288 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32L-NSD10F011S R902028481 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EZ/32+A4VTG71EZ/32 R902028485 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071S-S R902028486 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001S-S R902029040 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HWCSD/32L-NLD10F001S-S R902029145 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32+A2FO12/61 R902029146 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32L-NSD10FXX1S-S R902030260 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HW/32R-NSD10FXX1S-S R902030296 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32R-NSD10F011S-S R902030297 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32L-NSD10F011S R902030388 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HWCSD/32R-NLD10F001S-S R902031042 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71HWCSD/32L-NLD10F001S-S R902031268 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2/32L-NXD10F011S-S R902031380 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NXD10F001S-S R902032597 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HWCSD/32R-NLD10F001S-S R902032874 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HWL/32L-NSD10F011S-SK R902032875 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HWL/32L-NSD10F011S-S R902033808 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG56HWD1/32L-NTC02F003S-S R902033914 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32+A2FO12/61 R902034593 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HWL/32R-NSD10F001S-S R902034787 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG71EP2M/32R-NXD10F001S-S R902036287 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SG-S R902037069 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90HW/32R-NLD10F001S-S R902037090 AXIALKOLBENPUMPE A4VTG90EP2/32R-NSD10F021S A10VSO18 AA10VSO18 A10VO18 AA10VO18 A2F10 A2F80 A2F250 A2FE45 A2FE125 A2FM16 A2FM63 A2FM180 A2FM1000 A2FO10 A2FO45 A2FO125 A2V107 A2V1000 A4VG125 A4VSG180 A4VTG71 A4VSO250 EA4VSO71 EA4VSO750 A4VSH355 A4FO28 A6VM28 A6VM200 A6VLM355 A7V1000 A7VO355 A8VO80 A10VG63 A11VO160 A11VLO250 A20V A10VSO28 AA10VSO28 A10VO 28 AA10VO28 A2F12 A2F107 A2F355 A2FE56 A2FE160 A2FM23 A2FM80 A2FM200 A2FLM250 A2FO12 A2FO56 A2FO160 A2V225 A4VG28 A4VG180 A4VSG250 A4VTG90 A4VSO355 EA4VSO125 A4VSH40 A4VSH500 A4FO40 A6VM5 A6VM250 A6VLM500 A7VO55 A7VO500 A8VO107 A11VO40 A11VO200 A7FO 900CV A10VSO45 AA10VSO45 A10VO45 AA10VO45 A2F23 A2F125 A2F710 A2FE63 A2FE180 A2FM28 A2FM90 A2FM250 A2FLM355 A2FO16 A2FO63 A2FO180 A2V250 A4VG40 A4VG250 A4VSG355 A4VSO40 A4VSO500 EA4VSO180 A4VSH71 A4VSH750 A4FO71 A6VM80 A6VM355 A6VLM1000 A7VO80 A7VO1000 A8VO160 A11VO60 A11VO250 A7FM A10VSO71 AA10VSO71 A10VO71 AA10VO71 A2F28 A2F160 A2F1000 A2FE80 A2FM5 A2FM32 A2FM107 A2FM355 A2FLM500 A2FO23 A2FO80 A2V12 A2V468 A4VG56 A4VSG40 A4VSG500 A4VSO71 A4VSO750 EA4VSO250 A4VSH125 A4VSH1000 A4FO125 A6VM107 A6VM500 A7V250 A7VO107 A7VSL500 A10VG18 A11VO75 A11VLO130 A6V A10VSO100 AA10VSO100 A10VO100 AA10VO100 A2F55 A2F180 A2FE28 A2FE90 A2FM10 A2FM45 A2FM125 A2FM500 A2FLM710 A2FO28 A2FO90 A2V28 A2V500 A4VG71 A4VSG71 A4VSG750 A4VSO125 A4VSLO750 EA4VSO355 A4VSH180 A4FO16 A4FO250 A6VM140 A6VM1000 A7V355 A7VO160 A8VO25 A10VG28 A11VO95 A11VLO160 A6VE A10VSO140 AA10VSO140 A10VO140 AA10VO140 A2F63 A2F200 A2FE32 A2FE107 A2FM12 A2FM56 A2FM160 A2FM710 A2FLM1000 A2FO32 A2FO107 A2V55 A2V915 A4VG90 A4VSG125 A4VSG1000 A4VSO180 EA4VSO40 EA4VSO500 A4VSH250 A4FO22 A4FO500 A6VM160 A6VLM250 A7V500 A7VO250 A8VO55 A10VG45 A11VO130 A11VLO200 A2P
Godina proizvodnje 2020
Lokacija Njemačka Schkeuditz
Datum objavljivanja 29 Maj 2020
Autoline ID XX18372
PDF
Stanje
Stanje novi
Purchase tips
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Savjeti za sigurnost